de aprilvissers

Laat je niet vangen

211 Nederlandstalige bibliotheken gaan boeken vanaf nu op kleur rangschikken

bibliotheek
Binnenkort zullen meer dan 200 bibliotheken in ons land hun boeken niet meer alfabetisch, maar op kleur rangschikken. Dit doen ze nadat onderzoek aantoonde dat deze manier van rangschikken rustgevender werkt voor mensen die in de bibliotheek op zoek gaan naar een boek en hen meer zin geeft om te lezen. Uiteraard zal het even wennen zijn aan het nieuwe systeem. Handige tips om je weg in dit nieuwe systeem te vinden, staan elders op deze website.